Phân bón hữu cơ LUCAVI

Phân bón hữu cơ Lucavi bổ sung các chất cơ, Axit Humic, Axit Amin thiết yếu, cân bằng Vitamin, bổ sung nguyên tố trung lượng, vi lượng và vi sinh vật có lợi cho đất và cây trồng – giúp ĐẤT SỐNG.

Lucavi Organic Fertilizer adds organic matter, Humic Acid, Essential Amino Acid, balances Vitamins, replenishes the secondary elements, micronutrients and microorganisms that are beneficial to soil and plants - helping the SOIL LIVING.